Sängen behövde komma upp ytterligare en bit över havet. Lätt fixat på en kväll med lite regelvirke o färdigmålad panel. Klart.

Miniprojekt i sin bästa form. Från tanke till färdig på ett ögonblick.
Bingen

Sovrum Kommentera
Sängen behövde komma upp ytterligare en bit över havet. Lätt fixat på en kväll med lite regelvirke o färdigmålad panel. Klart.

Miniprojekt i sin bästa form. Från tanke till färdig på ett ögonblick.