Får jag lov att introducera ett paradis. En aldrig sinande källa till vila och ny energinivå i batterierna. Klingervattnet! 
 
 
 

Introduktion

Fritidshus och andra byggnader Kommentera
Får jag lov att introducera ett paradis. En aldrig sinande källa till vila och ny energinivå i batterierna. Klingervattnet! 
 
 
 
Vi bor precis intill Storsjöns strand och precis i området finns nu planer på att etablera en större fiskodling. Ganska naturligt har det snabbt bildats två läger. Ett för och ett emot. Svart eller vitt.
 
Jag är intresserad av gråskalan däremellan, den neutrala faktabanken som varken färgas av kommersiella intressen eller av privata markägar-intressen.
 
Det verkar inte helt lätt av flera anledningar säkert, kanske främst för att det inte finns så många stora fiskodlingar i insjöar att jämföra med, kanske också för att viljan att ordentligt ta reda på fakta om vad detta kan innebära inte finns?
 
Miljö-aspekten är min utgångspunkt och det är utifrån den jag tycker att det saknas relevant beskrivning och dokumentation. Vad händer med Storsjöns vatten och intilliggande vattendrag? Vilken betydelse har den stora mängd foder som släpps i vattnet för annat levande i sjön både på land och i vattnet? Några av funderingarna...
 
Det nybilda företaget heter Bright Water Fish Sweden AB och på Krokoms Kommuns hemsida finns den Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av företagets representant Jussi Kähäri.
 
Någon med erfarenhet av något liknande eller av fiskeodlingar överhuvudtaget?

Etablering av fiskodling i Storsjön

Utomhus Kommentera
Vi bor precis intill Storsjöns strand och precis i området finns nu planer på att etablera en större fiskodling. Ganska naturligt har det snabbt bildats två läger. Ett för och ett emot. Svart eller vitt.
 
Jag är intresserad av gråskalan däremellan, den neutrala faktabanken som varken färgas av kommersiella intressen eller av privata markägar-intressen.
 
Det verkar inte helt lätt av flera anledningar säkert, kanske främst för att det inte finns så många stora fiskodlingar i insjöar att jämföra med, kanske också för att viljan att ordentligt ta reda på fakta om vad detta kan innebära inte finns?
 
Miljö-aspekten är min utgångspunkt och det är utifrån den jag tycker att det saknas relevant beskrivning och dokumentation. Vad händer med Storsjöns vatten och intilliggande vattendrag? Vilken betydelse har den stora mängd foder som släpps i vattnet för annat levande i sjön både på land och i vattnet? Några av funderingarna...
 
Det nybilda företaget heter Bright Water Fish Sweden AB och på Krokoms Kommuns hemsida finns den Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av företagets representant Jussi Kähäri.
 
Någon med erfarenhet av något liknande eller av fiskeodlingar överhuvudtaget?